Inlenersaansprakelijkheid: de risico’s verkleinen

20 Mar 2024

Werken er in uw onderneming werknemers die zijn ingeleend? Dan kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid ontstaat als de uitlener de loonheffingen of de BTW niet afdraagt aan de Belastingdienst en dan komen de vorderingen bij uw onderneming terecht. U kunt het risico om aangesproken te worden verkleinen met onder andere een verklaring betalingsgedrag.

Het begrip inlenersaansprakelijkheid houdt verband met de situatie waarin een werknemer van een andere onderneming (de uitlener) bij u aan de slag gaat. Wel blijft de arbeidsovereenkomst die de uitlener met de werknemer heeft afgesloten, in stand. Dit heeft tot gevolg dat de uitlener moet zorgen voor het betalen van de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen, de premies volksverzekeringen en BTW. Als de uitlenende onderneming dit niet doet, is uw onderneming aansprakelijk.

Verklaring
Die aansprakelijkheid kunt u op een aantal manieren verkleinen. Een daarvan is via een verklaring betaalgedrag. Een verklaring betaalgedrag is een verklaring waarin de Belastingdienst aangeeft hoe het zit met het betalingsgedrag van e uitlenende onderneming. Uitsluitend de uitlenende onderneming is bevoegd om de verklaring aan te vragen. Dit komt doordat het document op deze onderneming betrekking heeft. Met de verklaring kan de uitlener aantonen dat hij de aangegeven loonheffingen en BTW heeft betaald of daarvoor zekerheid heeft verstrekt. De fiscus geeft ermee aan in welke mate de uitlener op het moment van verklaren heeft voldaan aan het betalen van loonheffingen en BTW. U kunt als inlener wel bij de uitlener een verzoek indienen om deze verklaring op te vragen.

Garantie
Een belangrijk nadeel is dat u geen garantie aan de verklaring van de fiscus mag ontlenen. U kunt er dus niet zonder meer van uitgaan dat de uitlener de belastingen geheel heeft voldaan. Als inlener heeft u de bevoegdheid om aan de uitlener te vragen om inzage in de verstrekte verklaringen. Er zijn twee soorten verklaringen:

  • een ‘schone’ verklaring
  • een voorbehoudverklaring

Een ‘schone’ verklaring geeft aan dat de uitlener volgens de door hem gedane aangifte heeft voldaan aan zijn verplichtingen voor wat betreft de loonheffingen en BTW. Een ‘schone’ verklaring kan hij in deze situatie alleen verkrijgen als hij de aanslag betaalt of zekerheid verschaft voor de omvang van de aanslag.

Als de uitlener een bezwaar of beroep heeft ingesteld – waardoor hij uitstel van betaling heeft verkregen – komt hij alleen in aanmerking voor een voorbehoudsverklaring.

Afwijzen
De aanvraag van de uitlener zal de fiscus afwijzen als er bijvoorbeeld sprake is van een betalingsachterstand of een niet nagekomen betalingsregeling. Ook toekomstige aanslagen kunnen verhinderen dat de uitlener de verklaring ontvangt. Dit is aan de orde als de Belastingdienst van plan is om – binnen vier weken nadat de uitlener de verklaring heeft aangevraagd- een naheffingsaanslag op te leggen.

Contract
Ook in een contract kunt u een aantal bepalingen vastleggen, bijvoorbeeld dat u als inlener niet aansprakelijk bent voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen. De meeste zekerheid geeft de g-rekening: het deel van het factuurbedrag van de uitlener dat bestemd is voor de loonheffingen wordt hierop gestort en de uitlener kan het geld op die g-rekening alleen gebruiken om loonheffingen (en BTW) van te betalen aan de fiscus of een bedrag op een andere g-rekening te storten. Voor het op zo’n g-rekening gestorte bedrag is uw organisatie in principe gevrijwaard van aansprakelijkheid.

Zzp’ers hebben geen werknemers in dienst en hoeven geen loonheffingen af te dragen. Soms wil de inlener dat de zzp’ers een verklaring betalingsgedrag laten zien. De fiscus verklaart dan op schrift dat de zzp’er geen loonheffingen hoeft af te dragen   

Bron: FA Rendement

LEES OOK ONZE ANDERE ARTIKELEN

11-06-2024

Subsidie voor laadinfrastructuur in ontwikkeling

Een van de doelen uit het Klimaatakkoord is dat wegmobiliteit in 2050 emissievrij is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft om deze reden een subsidieregeling opgetuigd voor private laadinfrastructuur bij ondernemingen.

> Lees meer.
11-06-2024

Leer van de pensioenfouten van anderen

Hoe zie jij jouw financiële toekomst voor je? Het maken van een pensioenplanning is daarbij essentiëel. 

> Lees meer.
28-03-2024

Rabo MKB duurzaamheidsbijdrage

Rabobank lanceert de Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage. De Rabobank stelt €50 miljoen beschikbaar om het MKB in Nederland te ondersteunen bij het verduurzamingsproces en om ondernemers duurzame doelen te helpen realiseren.

> Lees meer.
25-03-2024

Hogere WOZ-waarde kan gunstig zijn

Heb jij de nieuwe WOZ-beschikking van jouw gemeente al binnen? De kans is groot dat die weer hoger is dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het om 7% meer, maar er zijn ook uitschieters. Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde, kun je bezwaar maken. Maar het kan juist slimmer zijn om dat niet te doen.

> Lees meer.
28-09-2023

Gevolgen voor u als DGA uit de voorstellen uit het Belastingplan 2024

Welke gevolgen hebben de voorstellen uit het Belastingplan 2024 voor u als DGA?, Lees het in de Prinsjesdag Special 2023 DGA.

 

> Lees meer.
18-09-2023

Nieuw pensioenstelsel: wat verandert er en wanneer?

De regels rondom pensioenen gaan veranderen. De nieuwe pensioenwet is sinds 1 juli van kracht. Wat betekent dit voor jouw pensioen en wanneer gaan de veranderingen in?

> Lees meer.
09-04-2023

Belastingrente voorlopig toch niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%.

> Lees meer.
07-02-2023

Voorkom belastingrente door voorlopige aanslag

Voorkom belastingrente door (aanvullende) voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8% naar 10,5 %!. Zorg er daarom voor dat de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting die voor 2023 is ontvangen zo goed mogelijk aansluit bij de te verwachten winst van de B.V. voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag als deze nog niet ontvangen is.

> Lees meer.
07-02-2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen.

> Lees meer.
11-06-2024

Subsidie voor laadinfrastructuur in ontwikkeling

Een van de doelen uit het Klimaatakkoord is dat wegmobiliteit in 2050 emissievrij is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft om deze reden een subsidieregeling opgetuigd voor private laadinfrastructuur bij ondernemingen.

> Lees meer.
11-06-2024

Leer van de pensioenfouten van anderen

Hoe zie jij jouw financiële toekomst voor je? Het maken van een pensioenplanning is daarbij essentiëel. 

> Lees meer.
28-03-2024

Rabo MKB duurzaamheidsbijdrage

Rabobank lanceert de Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage. De Rabobank stelt €50 miljoen beschikbaar om het MKB in Nederland te ondersteunen bij het verduurzamingsproces en om ondernemers duurzame doelen te helpen realiseren.

> Lees meer.
25-03-2024

Hogere WOZ-waarde kan gunstig zijn

Heb jij de nieuwe WOZ-beschikking van jouw gemeente al binnen? De kans is groot dat die weer hoger is dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het om 7% meer, maar er zijn ook uitschieters. Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde, kun je bezwaar maken. Maar het kan juist slimmer zijn om dat niet te doen.

> Lees meer.
28-09-2023

Gevolgen voor u als DGA uit de voorstellen uit het Belastingplan 2024

Welke gevolgen hebben de voorstellen uit het Belastingplan 2024 voor u als DGA?, Lees het in de Prinsjesdag Special 2023 DGA.

 

> Lees meer.
18-09-2023

Nieuw pensioenstelsel: wat verandert er en wanneer?

De regels rondom pensioenen gaan veranderen. De nieuwe pensioenwet is sinds 1 juli van kracht. Wat betekent dit voor jouw pensioen en wanneer gaan de veranderingen in?

> Lees meer.
09-04-2023

Belastingrente voorlopig toch niet verhoogd

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%.

> Lees meer.
07-02-2023

Voorkom belastingrente door voorlopige aanslag

Voorkom belastingrente door (aanvullende) voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting gaat met ingang van 1 maart 2023 omhoog van 8% naar 10,5 %!. Zorg er daarom voor dat de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting die voor 2023 is ontvangen zo goed mogelijk aansluit bij de te verwachten winst van de B.V. voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag als deze nog niet ontvangen is.

> Lees meer.
07-02-2023

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen.

> Lees meer.